Partneriaid

Mae’r prosiect ymchwil hwn yn enghraifft o gydweithredu dynamig rhwng pedwar sefydliad academaidd, Prifysgol Gorllewin Lloegr, Prifysgol Abertawe, Prifysgol y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae’r tîm hwn o brifysgolion yn gweithio â Phartneriaeth Dysgu Proffesiynol yr Athrofa (APLP) a saith o ysgolion ledled Cymru. Hefyd, mae’n fraint cael gweithio â Debi Keyte-Hartland. Mae Debi Keyte-Hartland yn artist-addysgydd ac ymgynghorydd addysgegol blynyddoedd cynnar sydd wedi gwneud enw i’w hun yn rhyngwladol, ac mae’n rhannu ei harbenigedd a’i phrofiad â’n prosiect ymchwil.

Mae’r bartneriaeth â Phartneriaeth Dysgu’r Athrofa Professional (APLP), ymgynghorydd addysgegol a saith o ysgolion ledled Cymru, yn rhoi dimensiwn gwerthfawr i’r prosiect. Mae eu cyfraniad yn sicrhau bod ein gwaith yn cyd-fynd yn agos ag anghenion ymarferol a realiti’r sefyllfa mewn ysgolion. Mae’n hwyluso’r broses o drosi canfyddiadau ymchwil yn realiti ymarferol. Rydym yn ddiolchgar am gefnogaeth a chyfraniad pob un o’r partneriaid sy’n rhan o’r gwaith ymchwil cydweithredol hwn.

UWE
Swansea
Trinity Saint David
Cardiff
ESRC
APLP