Cyllidwyr

Mae’r prosiect yn cael ei ariannu gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) o fewn y Rhaglen Ymchwil Addysg. Mae’r cyllid hwn wedi ein galluogi i ddilyn methodolegau creadigol ac arloesol, i gael adnoddau angenrheidiol, ac i newid bywydau ymarferwyr a phlant.

Mae’r cyllid hwn wedi bod yn allweddol i ffurfio cyfeiriad ein hymchwil, ac rydym yn ddiolchgar am y cyfle i gyfrannu at ddatblygiad gwybodaeth o safbwynt ymarferwyr a phlant am gyfranogiad plant.