Hyb Adnoddau

Croeso i’n Hyb Adnoddau ar gyfer popeth yn ymwneud â chyfranogiad plant mewn ysgolion!

Nod y gofod hwn yw darparu gwybodaeth a chymorth gwerthfawr i athrawon, ysgolion, a myfyrwyr sydd â diddordeb mewn hybu a meithrin hawliau cyfranogi plant mewn lleoliadau addysgol. Yma mi gewch doreth o adnoddau, gan gynnwys digwyddiadau, newyddion ac adroddiadau, blogiau, blogiau fideo, a phodlediadau, i gyd yn ymwneud â thema cyfranogiad plant mewn ysgolion.

Yn ychwanegol ar yr adnoddau hyn, mae cynnydd ein prosiect yn cael ei rannu hefyd gyfryngau diddorol fel blogiau, blogiau fideo, a phodlediadau. Mae’r fformatau hyn yn ffyrdd dynamig a hygyrch o glywed am ddiweddariadau a datblygiadau diweddaraf y prosiect, yn ogystal â thrafodaethau diddorol ar hawliau cyfranogi plant.

Rydym yn ymdrechu i greu casgliad cynhwysfawr ac amrywiol sy'n diwallu anghenion rhieni, addysgwyr, llunwyr polisi, ac ymchwilwyr. Rydym hefyd yn eich annog chi i gyfrannu at ein Hyb Adnoddau drwy gysylltu ag unrhyw adnoddau yr hoffech eu rhannu.  I gael mynediad at yr Hyb Adnoddau, cliciwch ar y dolenni yn y ddewislen isod.

Cyhoeddiadau

Cyhoeddiadau sy’n ymwneud yn benodol â’r prosiect, fel posteri, adroddiadau, a diweddariadau sy’n cynnwys manylion am ein hymchwil a gwybodaeth am fethodoleg a chanfyddiadau ein hymchwil.

Blogiau a Blogiau Fideo

Cadwch mewn cysylltiad â chynnydd ein hymchwil, heriau methodolegol, a darganfyddiadau drwy flogiau a blogiau fideo'r tîm. Rydym hefyd yn cynnwys blogiau a blogiau fideo perthnasol o ffynonellau eraill i gynnig persbectif ehangach.

Gwybodaeth ac Adroddiadau

Edrychwch drwy gasgliad o wybodaeth ac adroddiadau perthnasol ar gyfranogiad plant a gynhyrchwyd gan sefydliadau allanol. Noder na fydd yr adnoddau hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safbwyntiau’r prosiect nac yn cael eu cymeradwyo ganddo.

Ymchwil

Darganfyddwch ganfyddiadau ymchwil, adroddiadau, ac astudiaethau a gynhaliwyd gan sefydliadau ac ymchwilwyr eraill sy’n ymwneud â chyfranogiad plant. Mae’r adran hon yn cynnig safbwyntiau amrywiol ar y pwnc. Unwaith eto, noder na fydd yr adnoddau hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safbwyntiau’r prosiect nac yn cael eu cymeradwyo ganddo.

Latest Hyb & Adnoddau

Children's right to participate in early childhood education settings: A systematic review

This systematic review explores the ways in which early education research attends to children’s participation.

View Resource

Research

‘Voice’ is not enough: conceptualising Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child

This paper from Laura Lundy introduces the ‘Lundy Model’ for children and young people’s participation.

View Resource

Research

Children and Young People’s Participation: Good Practice guide

This resource from the Welsh Government aimed at practitioners, and anybody who works with children provides best practice guidelines for children’s participation.

View Resource

Information & Reports

Debi-Keyte Hartland – Children as Ideas Makers

This TedTalk from Debi Keyte Harding is about ‘Children as Ideas Makers’ where Debi shares her vision for education built around children’s own ideas and enquiries.

View Resource

Blog & Vlog | 13 Minutes

7 Golden rules for participation – Childrens Commission for Scotland

Link to a resource for children produced by the Children’s Commissioner for Scotland on the ‘7 Golden Rules for Participation’. Includes prompts for both children and adults to think about.

View Resource

Information & Reports

Listen and Change. A Guide to Children and Young People’s Participation Rights

This is a guide provided by Save the Children on children and young people’s participation rights.

View Resource

Information & Reports

Council of Europe – child Participation Rights

A link to the Council of Europe’s section of their website on Children’s Participation.

View Resource

Information & Reports

Preschool children’s agency in education for sustainability: the case of Sweden

This research article explores how the revised preschool curriculum in Sweden has encouraged and improved children’s participation and agency in relation to sustainability.

View Resource

Research