Embedding Children's Participatory Rights in Practice

Ynghylch y Prosiect

Rydym yn brosiect ymchwil sy’n cael ei ariannu gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) sy’n gweithio mewn pedair prifysgol gyda phwyslais ar hawliau cyfranogi plant ifanc mewn lleoliadau cynradd is. Nod ein hymchwil yw sefydlu arferion addysgu sy’n ymgorffori hawliau cyfranogi plant ifanc mewn ystafelloedd dosbarth ac ysgolion. Rydym yn gweithio ag ystod o unigolion a sefydliadau yn y prosiect fel athrawon, sefydliadau addysg uwch, cyfleoedd dysgu proffesiynol ac wrth gwrs, plant.

Darllen
Mwy

Hyb Adnoddau

Croeso i’n casgliad o adnoddau ar gyfranogiad plant mewn ysgolion. Mae’r hyb wedi’i greu i ddarparu cymorth a gwybodaeth werthfawr i athrawon, ysgolion, rhieni ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn hybu a deall cyfranogiad plant yn ein lleoliadau addysgol. Mae croeso i chi bori a chwilota drwy’r gwahanol adrannau. Os oes unrhyw adnoddau ychwanegol yr hoffech eu rhannu neu os ydych chi’n chwilio am rywbeth penodol, cofiwch roi gwybod inni. Mae digwyddiadau, newyddion, adroddiadau, blogiau, blogiau fideo a phodlediadau ar gyfranogiad plant mewn ysgolion ar gael, gan gynnwys yr holl gyhoeddiadau a diweddariadau a gynhyrchir yn sgil ein hymchwil.

Featured Resources

7 Golden rules for participation – Childrens Commission for Scotland

Link to a resource for children produced by the Children’s Commissioner for Scotland on the ‘7 Golden Rules for Participation’. Includes prompts for both children and adults to think about.

View Resource

Information & Reports

Preschool children’s agency in education for sustainability: the case of Sweden

This research article explores how the revised preschool curriculum in Sweden has encouraged and improved children’s participation and agency in relation to sustainability.

View Resource

Research

Latest Resources

Children's right to participate in early childhood education settings: A systematic review

This systematic review explores the ways in which early education research attends to children’s participation.

View Resource

Research

‘Voice’ is not enough: conceptualising Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child

This paper from Laura Lundy introduces the ‘Lundy Model’ for children and young people’s participation.

View Resource

Research

View All Resources

Cymryd Rhan

A hoffech chi gymryd rhan yn ein Rhwydwaith Cydweithredol i fod yn rhan o brosiect Cyfranogiad Plant mewn Ysgolion? I gofrestru i fod yn aelod o’r rhwydwaith, i danysgrifio i’n cylchlythyr, cliciwch yma.

UWE
Swansea
Trinity Saint David
Cardiff
ESRC
APLP